Dec 19

Welkom!

Deze site is bedoeld voor het informeren over compassie in een brede betekenis. Je vindt hier informatieve artikelen, berichten, blogs, en links naar sites, beelden, videos wellicht die met dit thema te maken hebben. En in de loop van de tijd mogelijk ook bijdragen van anderen. Weet je in elk geval vast uitgenodigd (uitgedaagd misschien?) om jouw geluid te laten horen. Reageren kan via blog@compast.nl.

Compassie. Voor mij betekent dat om te beginnen; open en oordeelsvrije aandacht voor mensen en hun verhaal. Je laten raken door wat mensen te vertellen hebben, en zoeken naar ruimte voor groei. Groei in vrijheid en medemenselijkheid. Natuurlijk is er nog veel meer over te zeggen, maar dat is dan te vinden in de bijdragen en verwijzingen die hier te vinden zullen zijn.

Om te beginnen een verwijzing naar het Handvest voor Compassie, de Nederlandse versie van het Charter for Compassion, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Amstrong.

Het menu bovenaan biedt toegang tot de belangrijkste onderdelen, het menu links tot alle onderdelen op deze site. Rechts zie je een overzicht van de vijf laatste bijdragen. Verder wijst een en ander zichzelf, of ga op zoek.

Welkom, en wie weet tot schrijfs (of wat daar mogelijk uit volgt).

Dirk Engelage

Geplaatst door Dirk Engelage

0 Trackbacks

  1. Geen Trackbacks

0 Reacties

Geeft reacties weer als(Lineair | Samengevoegd)
  1. Geen reacties
De auteur staat geen reacties toe op dit artikel